Katalog
Aquar

Rádce pro chovatele akvarijních ryb

Tato část je věnována důležitým a zajímavým informacím týkající se problematiky chovu akvarijních ryb

Ve dvou odkazech rádce naleznete popisy nejčastějších zdravotních problémů ryb a důležité pokyny pro jejich prevenci, rozpoznání příznaků a terapii. Přehled patologických změn u ryb Vám pomůže pomocí tabulky rychle diagnostikovat příčiny nemocí, dalších problémů Vašich ryb a nasadit vhodnou terapii.
Chemické složení vod pro akvarijní ryby Vám pomůže vhodně upravit a udržovat přesné chemické složení vody podle přirozeného prostředí ryb, které chováte, maximálně tak zkvalitnit jejich život a předcházet komplikacím chovu v důsledku nevhodného složení vody v akváriu.

NAKAŽLIVÉ NEMOCI RYB

PROBLÉMY STRESOVÉ A HYGIENICKÉ

PŘEHLED PATOLOGICKÝCH ZMĚN U RYB

K diagnostice možných příčin nemocí akvarijních ryb napomáhají i přehledy, kterými lze podle změn v chovánínebo změn na kůži, žábrách a ploutvích ještě žijících ryb a ústrojích uhynulých jedinců ryb, přibližně určit příčinu onemocnění.  Schopnost správně je posoudit vyžaduje ovšem dokonalá znalost bionomie ryb a normálního vzhledu zdravých ryb.  Prvotní příznaky nemocí ryb mohou být totožné pro více příčin. Přesné určení příčiny je obvykle možné až po mikroskopickém a parazitologickém vyšetření ryb. Červeně jsou označeny nejčastější příznaky chorobných stavů u ryb.

1 Změny v chování ryb Další příznaky Možný původce Možný původce Stanovení Diagnóza
2 Ryby jsou klidné,

ale zrychleně dýchají

Ryby se otírají

o předměty v nádrži

NO2 je na

hranici snášenlivosti.

Nízký obsah O2.

Počáteční fáze

onemocnění

žáber.

Nitrit ?Test AQUAR,

Parazitologické vyšetření žáber.

3 Ryby vyplouvají

k hladině a lapají po vzduchu

Zdržují se

u zdroje kyslíku

Vysoká koncentrace

dusitanů, amoniaku.

Nedostatek kyslíku,

prudký pokles

tlaku vzduchu

Invaze parazitů

na žábrách ? daktylogyróza,

sanguinikolóza

infekční vodnatelnost

Nitrit ?Test ,

AM ? test AQUAR,

SERA,JBL

Parazitologické vyšetření

4 Ryby vyskakují z vody

(únikovým způsobem)

Pohyby ryb jsou

nekoordinované

a rychlými pohyby

vzhůru se snaží uniknout

z prostředí.

Otravy,

pH je vyšší než

8,5.

Záněty střev.

Poleptání žaber,

parazitózy žaber

pH-test 4,0-9,5 AQUAR

Parazitologické vyšetření

žáber

5 Náhlý úhyn všech ryb (některých věkových nebo velikostních skupin ryb) Ryby se snaží

uniknout z prostředí

Otrava:

1.Amoniakem NH3

2.Dusitany NO2 nad

3 mg/l,

3.CO2?při

předávkování.

4.Toxickými kovy (Cu,Zn)

Otrava zkaženou

potravou,

intoxikace plísněmi

Nitrit ?Test, AM ? test.

Cu-test,

CO2- Test

AQUAR,

SERA, JBL.

6 Poruchy v pohybu ryb Další příznaky Možný původce Možný původce Stanovení Diagnóza
7 Krouživé, Vrávoravé Poskakovací Křečovité Nekoordinované

pohyby ryb

Lentosporóza, Ichtyofonóza

Onemocnění plynového

měchýře

Otravy toxickými

látkami?

Zn,Cu,Pb ?org.látkami.

Parazitologické

vyšetření žáber.

Chemický rozbor vody.

8 Ryby nejsou schopny pohybu Ryby stojí na

místě, na dně

a předmětech, ryby jsou

apatické,

Pokročilá puchýřnatost Parazitologické vyšetření
9 Ryby stojí mdle u výtoku z filtru Ryby jsou u hladiny

v rozích,

u výtoku z filtru apod.

Silné zaplísnění žaber,

plísňová nákaza žaber.

Těžké zažívací poruchy,

infekční vodnatelnost,

onemocnění zkyselé vody

Parazitologické vyšetření
10 Pohyb ryb je trhavý

a často stojí hlavou šikmo vzhůru

Ryby jsou zpočátku

neklidné, lekavé

a později pomalé,

apatické, snadno se dají

odlovit síťkou.

Trypanosoma,

Cryptobia, Sanguinicola,

Ichthyosporidium,

Mycobakterium

Sporozoa Parazitologické

vyšetření krve

a orgánů ryb

11 Ryby se otírají o předměty a jsou neklidné Ploutve ryb jsou

stažené až

slepené?

šedavé povlaky na

kůži

Invaze protozoóz:

Ichthyobodo,

Trichodina,

Chilodonella

Bakteriální nákazy,

plísňová onemocnění

Parazitologické vyšetření
12 Změny na kůži a ploutvích ryb Další příznaky Možný původce Možný původce Stanovení Diagnóza
13 Bělavě modré zakalení kůže ?opalizující v bočním dopadajícím světle. Ryby jsou neklidné,

vyhledávají předměty

v nádrži a snaží

se otěrem zbavit

parazitů.

Ploutve jsou stažené

nebo slepené

Invaze protozoóz (prvoků):

Obrněnky-Piscinoodinium

pillularis,

Costia, Ichthyobodo,

Chilodonella, Trichodina, Tetrahymena.

Invaze červů rodu:

Gyrodactylus spp.

Onemocnění z kyselé

vody

Parazitologické vyšetření
14 Bělabé tečky velikosti krupice na kůži a ploutvích ryb. Tečky jsou viditelné pouhým okem. Ryby jsou neklidné,

vyhledávají předměty

v nádrži

a snaží se otěrem

o předměty

v nádrži zbavit parazitů.

Invaze protozoóz (prvoků)

rodu:

Ichthyophthirius multifiliis –

cysty (kožovec rybí),

u slaných vod Cryptocarion spp.

Napadení zelenými

řasami

Parazitologické vyšetření
15 Bělavé útvary, velikosti až krystalového cukru, na kůži a ploutvích ryb. Útvary jsou viditelné pouhým okem. Ryby jsou neklidné,

vyhledávají předměty

v nádrži

a snaží otěrem zbavit

parazitů.

Invaze: Glochidií (Anodonta, Unio) Parazitologické vyšetření
16 Vatovité útvary na menších či větších plochách povrchu kůže nebo ploutví ryb. Vlákna jsou hustě

u sebe, je jich

velký počet

a vytvářejí téměř

trychtýřovitý

Plísně rodu:

Saprolegnia, Achlya.

Primární napadení

bakteriemi.

Parazitologické vyšetření
17 Vatovité útvary složené z jednotlivých jemných vláken, které vystupuje zpod šupin ryb. Vlákna vlají jednotlivě. Napadení míst bakteriemi

rodu:Flectibacter, Bičíkovci rodu:

Spironucleus.

Parazitologické vyšetření
18 Červi přes 1 mm dlouzí

na kůži

Pijavkovitost, napadení

hlísticemi

Parazitologické vyšetření
19 Bělaví až průhlední

paraziti tvaru čočky

dlouzí až několik

milimetrů.

Viditelní zřetelně

pod lupou

Kapřivci-

Argulóza

Parazitologické vyšetření
20 Kráterovité dirky v oblasti

hlavy a postranní čáry

z nichž vystupuje nekrotizující

tkáň v podobě nitek

resp. červíků.

Invaze bičíkovců rodu

Spironucleus, Hexamita,

Ichthyosporidium.

Parazitologické vyšetření
21 Pevná tmavá zbujení

větších rozměrů

Nádory Parazitologické vyšetření
22 Celý povrch pokožky je zarudlý Roztřepané ploutve Nevhodné pH ? kyselost je

příliš nízká

Bakteriální infekce. pH-test 4,0-9,5 AQUAR

Parazitologické vyšetření

23 Hnědošedé uzlíčky viditelné

pod lupou

Našedlé záklay kůže?

povrchové, plošné,

místní zákaly.

Invaze:Piscinoodinium pillularis

? slaná voda?

Amyloodinim spp.

Parazitologické vyšetření
24 Černé, několik milimetrů

velké skvrny

Metacerkárie motolic. Parazitologické vyšetření
25 Na povrchu těla vlají či vystupují průsvitné, různě dlouhé váčky (ovisaky) s drobounkými

vajíčky

Cizopasní korýši,

Lernaea, Ergasilus

Parazitologické vyšetření
26 Bublinky pod kůží Bublinky po

vytažení ryb

z vody praskají

Onemocnění z

nadbytku kyslíku, přesyceneí vody

plyny CO2.

Parazitologické vyšetření
27 Změny na ocasní ploutvi Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza
28 Zčernání ocasní

kůže

Lentosporóza Parazitologické vyšetření
29 Změny na rypáku a rtech Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza
30 Rypák a rty ryb jsou bělavé Bělavé fleky

na rypáku

a rtech-živorodé

druhy, lavně gupky.

Flexibacter columnaris Parazitologické vyšetření.
31 Změny ve vybarvení ryb Další příznaky Možný původce Možný původce Stanovení Diagnóza
32 Zčervenání kůže Plošné skvrny,

bez znatelných

okrajů

Onemocnění

z kyselé vody

pH-test 4,0-9,5 AQUAR

?Mikroskopické vyšetření.

33 Vybarvení ryb je trvale bledé Příliš nízká nebo

vysoká teplota,

nevhodné pH,

nebo alkalita vody,

právě napuštěná voda

s obsahem kyslíku

ve stavu zrodu?

chlorované vody

Přesvětlená nádrž,

světlé dno,

nedostatek úkrytů.

34 Syté až černé vybarvení

ryb ? jednotné vybarvení

Spironucleus, Ichthyosporidium,

Mycobakterium,

Melanosarkom Parazitologické vyšetření
35 Vyjasnění barevného

pruhu neonek

Plistoforóza Parazitologické vyšetření
36 Ryby mají zadní polovinu

těla tmavší

Nervové poškození

parazitologického

nebo fyziologického

původu.

Vývojový defekt Parazitologické vyšetření
37 Změny ve svalovině ryb Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza
38 Bělavé, šedavé,

žlutavé nebo hnědavé skvrny

ve svalovině, které

prostupují mnohdy až do

útrob ryb (neonky)

Postupné hynutí Sporozoa-Pleistophora Nákaza nespecifickými

bakteriemi

Parazitologické vyšetření
39 Skvrny, vředy, nekrózy

ve svalovině

Ploché,zarudlé

skvrny různé

velikosti

s bělavými nebo

tmavými okraji.

Furunkulóza, infekční

vodnatelnost,

ichtyofonóza,

sporozoonóza.

Vibrióza.

Bakteriózy:

Aeromonas spp,

Pseudomonas spp.,

Ichthyosporidióza

Parazitologické vyšetření
40 Změny na šupinách ryb Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza
41 Zježení šupin

? místní nebo po celém těle

Flexibacter columnaris,

Infekční vodnatelnost

Otrava potravou

napadenou plísněmi

Parazitologické vyšetření
42 Nepravidelné ošupinatění Kongenitální

anomálie

43 Černé skvrny na šupinách Metacerkárie motolic Parazitologické vyšetření
44 Změny na ploutvích Další příznaky Možný původce Možný původce Stanovení Diagnóza
45 Poškozené ploutve, ve větších kusech Ztížený pohyb Mechanické zranění,

infekční vodnatelnost

infekční vodnatelnost,

ichthyofonózy

Parazitologické vyšetření
46 Znetvoření ploutví, ploutve jsou zakrnělé Anomálie Rachitické změny
47 Roztřepené paprsky ploutví Ztížený pohyb Invaze protozoí,

překysličení vody

Poškození vysokou

alkalitou vody (pH)

Parazitologické vyšetření,

Kontrola – pH test 4,0-9,5.

48 Změny na oku ryb Další příznaky Možný původce Možný původce Stanovení Diagnóza
49 Oční čočka ryb je bělavě zakalena Larvy motolic

Diplostomum (metacerkárie)

Parazitologické vyšetření
50 Zakalení povrchu oka: Zákaly rohovky Bakteriální zánět

oka,

gyrodaktyléóza.

Parazitologické vyšetření
51 Vyboulení očí exophthalmus Otěr o předměty

v akváriu,

nekoordinované pohyby

Ichthyosporidium,

Diplostomum(metacerkárie),

infekční vodnatelnost,

tuberkulóza,

Otrava NO2, Stanovení NO2,

Parazitologické vyšetření

52 Rozpad oka Ichtyofonóza Parazitologické vyšetření
53 Změny na žábrách Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza
54 Bělomodré zakalení žaberních lístků Ryby vyhledávají

náhradní dýchání

u hladiny a přívodů

vzduchu

Invaze kostií,

trichodin,

chilodonel,

daktylogyrů,

gyrodaktylů.

Parazitologické vyšetření
55 poškozený epitel,

zvláště na konci

žaberních lístků

Ryby vyhledávají

náhradní dýchání

u hladiny

a přívodů

vzduchu

Poškození volným

chlorem,

daktylogyróza,

sanguinokolóza,

plísňová

nákaza žaber

Nemoc z překyselení

vody,

Onemocnění silnými

alkáliemi

Parazitologické vyšetření;
56 Červy až 1 mm dlouzí

na konci a obvodu žaberních

lístků

Ryby vyhledávají

náhradní dýchání u hladiny

a přívodů

vzduchu

Daktylogyróza ryb Parazitologické vyšetření
57 Tmavé peckovité útvary

v žaberní tkáni.

Ryby jsou

neklidné, otírají se

o předměty

v nádrži, vyhledávají

náhradní dýchání

u hladiny a přívodů

vzduchu.

Invaze: Glochidie mlžů Parazitologické vyšetření
58 Vybledlost až chudokrevnost žáber Invaze krevních

cizopasníků

Infekční vodnatelnost Parazitologické vyšetření
59 Dutina tělní Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza,
60 Tekutina v dutině

tělní, nafouklá tělní

dutina

Infekční vodnatelnost Onemocnění ledvin Parazitologické vyšetření
61 Propadlá břišní dutina Nechutenství Invaze parazitů tělní

dutiny rodu Hexamita, Spironukleus.

Parazitologické vyšetření
62 Krev Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza,
63 Chudokrevnost Poruchy

v koordinaci pohybů

Krevní paraziti:

infekční

vodnatelnost,

krevní paraziti,

kokcidióza,

poruchy výživy

Parazitologické vyšetření

krve

64 Paraziti 2-4 x větší než krvinky trypanoplazmóza,

trypanosomóza

Parazitologické vyšetření

krve

65 Motolice dlouhé až 1 mm krevničkovitost Parazitologické vyšetření

krve

66 Zažívací ústrojí Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza
67 Rybám, které jsou v klidu

se vysunují z konečníku

načervenalí červi,

zvláště u živorodek.

Nechutenství Camallanus spp. Parazitologické vyšetření

krve

68 Jícen je ucpaný jemnými vlákny Nechutenství Železité bakterie Parazitologické vyšetření
69 Zčervenání konečníku Nechutenství,

postupné hynutí u hladiny

Záněty střev Parazitologické vyšetření
70 Hromadění tekutiny, vypouklá břišní dutina Nechutenství,

postupné hynutí u hladiny

Infekční vodnatelnost Parazitologické vyšetření
71 Změny na páteři Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza
72 Různé zkřiveniny páteře

plůdku

Nekoordinované

pohyby

Fyziologické poškození ? vrozené

vady

Mechanické poškození
73 Různé zkřiveniny páteře

vzrostlých ryb

Pleistophora, sporozoa,

Camallannus spp.

Ichthyosporidium,

Mycobacterium

Parazitologické vyšetření
74 Jikry plůdek Další příznaky Možný původce Možný původce Diagnóza
75 Zaplísnění jiker Nevyvinuté jikry Primární příčina:

Napadení jiker

bakteriemi, protozoa ? tetrahymenózy atd.

Sekundární příčina:

Achylózy, saprolegniózy

Parazitologické vyšetření
76 Změny zabarvení jiker Napadení mikroby

produkujícími barviva

Parazitologické vyšetření
77 Zaplísnění plůdku

ryb

Postupné hynutí

plůdku

Primární příčina:

Napadení

jiker bakteriemi,

protozoa?tetrahymenózy

atd.

Sekundární příčina:

Achylózy, saprolegniózy

Parazitologické vyšetření
78 Hynutí plůdku bez zjevné příčiny Hromadný úhyn Otrava NH3,

NO2 toxickými kovy-Zn, Cu.

Tetrahymenózy Stanovení NO2,

NH3, Cu,

Zn -Parazitologické vyšetření

CHEMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH BIOTOPŮ AKVARIJNÍCH RYB

JIŽNÍ AMERIKA ? povodí Amazonky

Povodí Amazonky se rozkládá na území severní části jižní Ameriky, převážně na území Brazílie. Celá oblast je rovinná a protéká jí největší řeka světa Amazonka s velkým počtem přítoků. Povodí Amazonky spadá do rovníkového velmi vlhkého pásma. Devět až deset měsíců v roce doslova proprší a spadne více než 2000 mm srážek. Za dobu hlavních dešťů lze považovat únor až květen, vedlejších listopad a prosinec. Období dešťů tvoří téměř pravidelné periody. Průměrná teplota oblasti je 24 oC. Nadmořská výška činí asi 100 m. Dvakrát za rok, v období dešťů, hladina Amazonky stoupá. Ve středním a dolním toku neproudí řeka jedním korytem, ale vytváří několik mohutných toků vedle sebe, které protékají mezi ostrovy. Je to řeka tisíců ostrovů.. Mimo dešťová období (červen ? září) proteče ve středním pásmu řeky asi 100 000 m3 vody za jednu sekundu. V období dešťů je to až 10 x víc. Před ústím Amazonky do Atlantického oceánu u Hurupo protéká za každou vteřinu až 1 milión m3 vody. Hladina řeky prudce stoupne až o 12 m. Obrovská masa vody, která se v těchto obdobích valí do moře zastaví průnik slaných vod do vnitrozemí a utváří rozsáhlý brakický záliv. Při poklesu hladiny řeky na normální stavu se situace obrátí a brakická voda zasakuje na mnohých místech až 100 km proti toku do vnitrozemí. Za nejvyššího stavu vody se proměňují povodně v potopu. Voda stoupá nejen v hlavním toku ale i v přítocích a zaplavuje ohromné plochy amazonského pralesa na stovky kilometrů do vnitrozemí. Mimo dosah povodní vznikají močály a jezera.

V období dešťů dosahuje teplota vzduchu až 30 oC. V horním toku a přítocích, které protékají na úbočích peruánských And, naměříme teplotu okolo 22 oC. Na odkrytých, neporostlých místech ve středním a dolním povodí se teplota zvyšuje až na průměrných 30 oC. Rozdíly teploty ohraničují i oblasti různých druhů ryb. Ryby, zvlášť teplomilné žijí v průměrných teplotách okolo 28 oC. Ryby v chladnějších řekách žijí v průměrných teplotách okolo 23 oC.

Ve středním toku jsou vody hlavního toku téměř vždy přikalené. Je to způsobeno neustálým vymíláním břehů. Většina přítoků Amazonky má již zcela jiný charakter. Po přívalech se voda v nich velmi rychle vyčistí. Celé povodí tvoří množství velkých, středních i malých přítoků do kterých se vlévá velké množství potoků a potůčků v nichž je křišťálově čistá voda. Dr. Harald Sioli, který prováděl hydrologický průzkum povodí Amazonky rozeznává tři typy amazonských řek.

  1. Řeky s tzv. bílou, zakalenou vodou, které obsahuje velké množství suspendovaných jílovitých látek ( Rio Madeira, Rio Solimoes a hlavní tok Amazonky).
  2. Řeky s čistou tmavohnědě zabarvenou vodou, která obsahuje množství huminových kyselin, při vyluhování pralesních rašelin. Voda má typické čajové zabarvení a je velmi měkká ( Rio Negro. Rio Cururu, pralesní potoky a tůně).
  3. Řeky s čistou a průhlednou, mírně nazelenalou vodou. Jsou to řeky s podložím bez obsahu křemičitých jílů a bez nánosů splavenin. Jsou to řeky, které pramení v pohoří And nebo protékají prahorními útvary Guayany a střední Brazílie ( horní vlastní tok Amazonky, Rio Maraňon, Rio Ucayali, řeky pramenící v pohoří Matto Grosso ? Rio Tapayoz, Rio Xingu.

Povodí amazonky lze ještě rozdělit na dva základní biotopy :

a) řeky, potoky a potůčky tekoucí z deštného pralesa.

b) řeky, potoky a potůčky tekoucí ze savan.

a) Pralesní řeky, potoky a potůčky jsou trvale zastíněny hustou tropickou vegetací, teplota vody je nižší a nepřesahuje 25 oC. V těchto vodách je množství listí, větví, kůry a spadaných stromů. Odumřelé a spadané kmeny stromů vytvářejí množství prohlubní a splavů se silným nánosem mechu, listí, rašeliny a kořenů. Voda je čajově zabarvená výluhy huminových látek. Voda je velmi měkká a ?kyselá?. Mimo jiné druhy ryb se v těchto vodách nacházejí tetry převážně rodu Nannostomus, Hemigrammus, Poecilobricon, Poecilobrycon, Hyphessobrycon, Paracheirodon a dalších rodů ?viz literatura..původ.

b) Řeky, potoky a potůčky tekoucí ze savan nejsou úplně zastíněny vegetací. Břehy těchto vod bývají zarostlé keři, vysokými travinami a rákosem. Voda je čistá a jen nepatrně zabarvená výluhovými látkami. Voda je měkká a není tak kyselá jako u pralesních zdrojů. Teplota vody je vyšší a dosahuje průměrně kolem 27 oC. Mimo jiné druhy ryb se v těchto typech vod nacházejí nejčastěji tetry rodu Hyphessobrycon callistus , zástupci rodů Gymnocorymbus, Ctenobrycon, Magalamphodus, Copeina druh z rodu Hyphessobrycon callistus a další ryby? viz literatura?původ ? biotop atd.

Přes to, že povodí Amazonky je velmi rozsáhlé a složení vod není zdánlivě rozdílné, jsou druhy ryb, které se vyskytují jen v určitých a stálých lokalitách. Například neonka červená se vyskytuje jen v černých vodách řeky Rio negro a přilehlých přítocích. Tetra neonová žije naopak v čirých vodách v oblasti řek Rio Maraňon a Rio Ucayali. Ryby zůstávají ve stejných lokalitách a migrace nastává až v období dešťů za účelem rozmnožení. Ryby neopouštějí svůj biotop a migrují jen do blízkého okolí k  trdlištím do mělkých vod, nebo zatopených prostor pralesa po prvních přívalech a vyčištění vody. Výtěry bývají hromadné a podle teploty vody, obsahu výluhů a tlaku vzduchu obvykle v měsících listopad, prosinec, leden a únor.

Ráz krajiny a celkový vzhled okolního pralesa ovlivňuje stav vodní hladiny. Můžeme je rozdělit do tří skupin.

  1. Nejnižší místa, která jsou zatopena již za nejnižšího stavu řek. Těmto místům říkáme Igapo. Vyznačují se tím, že nemají vyšší stromy a celé podloží je promáčené. Teplý vzduch je silně nasycen vodní parou.
  2. Vyšší místa, která jsou zatopená jen za nejvyššího stavu vody. Tato zóna se nazývá Varzea. Tyto oblasti jsou zarostlé bujným pralesem, nebo tvoří rozsáhle laguny, močály a savany.
  3. Pevná země. Tento typ území je porostlý galeriovým pralesem s četnými palmami, liánami s množstvím bujné vegetace.

Povodí Amazonky je velmi nestálé i když periodicky proměnlivé. V tomto proměnlivém prostředí se za miliony let vyvinulo množství živočišných i rostlinných forem života s různými nároky na životní podmínky. Z bohaté fauny zde poznáváme jedince, kteří se velmi snadno přizpůsobí životním podmínkám v zajetí , bez zvláštních nároků na fyzikálně-chemické vlastnosti vody a jedince, kteří nejsou jen částečně přizpůsobivé a jedince , kteří nejsou schopny se přizpůsobit a vyžadují mimořádnou péči z hlediska životního prostředí. Jednotlivé druhy a jejich nároky jsou podrobně popsány v odborné literatuře.

Biotop ? lokalita: Naleziště Jihoamerických malých cichlid rodu Apistogramma, Crenicara a Microgeophagus – (Hans J. Mayland, Dieter Bork ? South American dwarf cichlids).

Tabulky č. 1- 30.

1 – Rio Parurú ? dolní část řeky Rio Tocantins, po řece u města Cametá ? naleziště hnědých discusů.

2 – Rio Zaraíba blízko města Benjamin Constant/ západ.

3 – Lago Berurí, River Purús.

4 – Rio Jaspe, Venezuela.

5 – Rio Orinoco ? Venezuela ? proti proudu západně od Ciudad Bolívar.

6 – Lago Tefé, odběr na začátku rybníka s vlivem řeky Rio Solimoes(centrální Amazonka)

7 – Rio Arara blízko města Letica ? Jižní Kolumbie

8 – Rio Paraná – laguna na řece na východ od města Corrientes. (Severní Argentina)

9 – Lago Tarapoto- jižní Kolumbie.

10 – Rio Apeú ? Brazílie ? vrchní, úzká část řeky na východ od Belém ještě před městem Castanha.

11- Rio Cuiabá ? proti proudu ? město Cuiabá.

12 - Horní Rio Negro ? písčité peřeje proti městu Sao Gabriel da Cachoeira.

13 – Rio Nanai ? blízko Santa Clara, Iquitos/ Peru.

14 -Rio Trombetas nad Oriximiná.

15 - Tmavé vody v deltě řeky Rio Urubú nedaleko ostrova Silves island.

16 - Francouzská Guayana, jarní vody v lokalitěCrique Macouria u města stejného jména.

17 – Lago Manacapurú, nejnižší v tomto jezerním řetězci.

18 – Horní tok Rio Juruá

19 - Rio Madre de Dios, dolní tok ve městě Puerto Maldonado, ještě na teritoriu Bolivie.

20 - Rio Maoá ? přibližně 25 km od Cruzeiro do Sul a přibližně 20 km od ústí Rio Juruá.

21 - Rio Apónguao- počátek přítoku Rio Caroni stejně jako Rio Cuyuni ? rozlité plochy, Venezuela,

22 - Ostrov Archipelago v dolejší části řeky Rio Negro ? laguna.

23 – Rio Parnaíba, Piauí ?Barazílie

24 - Rio Candeias blízko Porto Velho ? Rondonia(Brazílie).

25 - Rio Xicanga blízko města Humaitá Amazon ?Brazílie.

26 - Rio Branco ( horní část).

27 – Rio Paraguai, Mato Grosso (Brazílie).

28 - Rio Totantis, halvní řeka, nahoru po řece Cametá(Tassaisaú) ? po proudu k přehradě.

29 – Rio Tapajós, nad městem Santarém, Pará (Brazílie).

30 – Rio Cunaviche, Venezuela.

Ostatní rozbory vody v povodí Amazonky

31 – Rio Tapajóz, spodní tok (Sioli 1935).

32 – Amazonka ? spodní tok u Santarém (Sioli 1955).

(37 - Halančíci Argentinské biotopy).

AFRIKA

33 – Potok Sangmelin ? Kamerun.

34 - Jezero Tanganjika.

35 - Složení vody v jezeře Malawi ? Talling I.F, a Talling I.B.

36 - Složení vody v jezeře Tanganjika ( Talling I.F, a Talling I.B., Korthaus, Staeck, Scheurman).

Hydrologické a fyzikálně-chemické posouzení kvality vody některých biotopů povodí Amazonky ? naleziště cichlid rodu

Apistogramma, Crenicara a Microgeophagus a dalších druhů ryb. Vyhledáme podle naleziště a lokality ? viz. literatura.

Tabulka č. 1 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Parurú ? dolní část řeky Rio Tocantins, po řece u města Cametá ? naleziště hnědých discusů

Odběr dne: 25.5.1986

Čas odběru:

15:00

Pohyb vody: Rychlý tok ? po přílivu.

Hloubka vody: Přibližně 2 m.

Dno: Písek

Barva vody: Tmavě hnědá, sediment.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Vápník mg/l

Hořčík mg/l

Celkové železo mg/l

Mangan mg/l

Amoniak mg/l

Dusitany mg/l

Dusičnany mg/l

Chloridy mg/l

Sírany mg/l

Celkový fosfor mg/l

Hydrogenuhličitany mg/l

Uhličitany mg/l

CHSK Mn mg/l

5,78

20

0

0,12

0,3

0,1

0,55

0,26

0,37

0

0,04

0,1

2

4

10

0,22

7

0

14

Tabulka č. 2 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Zaraíba blízko města Benjamin Constant/ západ.

Odběr dne: 6.3.1987

Čas odběru: 10:30

Pohyb vody: Pomalý tok.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Slabě čajově zabarvená.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík mg/l

Draslík mg/l

Vápník mg/l

Hořčík mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan mg/l

Amoniak mg/l

Dusitany mg/l

Dusičnany mg/l

Chloridy mg/l

Sírany mg/l

Celkový fosfor mg/l

Hydrogenuhličitany mg/l

CHSK Mn mg/l

O2 mg/l

6,74

85

0

0,73

2,05

2,19

2,9

1,3

13

1,6

0,3

-

0,03

-

-

3

6

-

45

6

1,5

Tabulka č. 3 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Lago Berurí, River Purús.

Odběr dne: 3.10.1986

Čas odběru: 15:00

Pohyb vody: Velmi pomalý proud.

Hloubka vody:-

Dno: -

Barva vody: Světle čajově zabarvená.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

63

méně než 0,05

0,54

1,5

1,2

6,8

0,20

0,17

0,01

0,05

méně než 0,05

méně než 1

3

9

0,09

33

324

Tabulka č. 4 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Jaspe ? Venezuela

Odběr dne: 12.02.1991

Čas odběru:16:00

Pohyb vody: Mírný proud.

Hloubka vody: Závisí na stavu vody, většinou mělká.

Dno: -

Barva vody: Zakalená sedimenty.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík( O2) mg/l

6,91

11

méně než 0,05

0,12

0,34

0,03

1,0

1,1

1,2

méně nž 0,1

0,2

0,002

méně než 0,02

méně než 0,02

méně než 0,1

0,13

méně než 0,1

méně než 0,04

7

5,5

1,4

Tabulka č. 5 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
sto odběru: Rio Orinoco ? Venezuela ? proti proudu západně od Ciudad Bolívar.

Odběr dne: 15.02.1991

Čas odběru:14:30

Pohyb vody: Rychlý tok .

Hloubka vody: -

Dno: Sedimenty

Barva vody: V horní části je kávově hnědá voda. Voda je bohatá na sedimenty.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,9

44

méně než 0,05

0,35

1,0

0,9

2,1

0,5

4,8

1,1

0,51

0,017

0,02

méně než 0,02

méně než 0,1

0,55

3,3

0,06

21

-

18

4,6

Tabulka č. 6 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Lago Tefé, odběr na začátku rybníka s vlivem řeky Rio Solimoes(centrální Amazonka)

Odběr dne: 7.11.1985

Čas odběru:9:25

Pohyb vody: Pomalý tok

Hloubka vody: 1-2,5 m

Dno: -

Barva vody: Slabě čajově zabarvená.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

Více jak 7,3

43

-

0,30

0,8

0,2

0,74

0,26

0,05

-

1,9

0,1

-

4

1

-

18

-

13

Tabulka č. 7 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Arara blízko města Letica ? Jižní Kolumbie

Odběr dne: 4.03.1987

Čas odběru:16.30

Pohyb vody: Pomalý tok

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Slabě čajově zabarvená.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

5,9

10

-

0,07

0,2

0,14

1,8

0,65

0,64

0,21

0,58

-

0,03

-

-

1

5

-

6

1,5

Tabulka č. 8 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Paraná – laguna na řece na východ od města Corrientes. (Severní Argentina)

Odběr dne: -

Čas odběru:-

Pohyb vody: -

Hloubka vody: -

Dno:-

Barva vody: Nepatrně jantarově zabarvená.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

6,8-7,1

1,0

1,3-1,4

0,01-0,02

6,8

38,9

-

-

0,8

4,0

1,2

-

0,00

0,00

-

0,0

3,5

7,1

1,0

0,00

18,2

Tabulka č. 9 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Lago Tarapoto- jižní Kolumbie.

Odběr dne: 13.03.1987

Čas odběru: 14:00

Pohyb vody: Ttěžko měřitelný

Hloubka vody: Různá.

Dno:

Barva vody: Čajově až světle černě zabarvená

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,72

116

-

0,99

2,78

2,84

3,4

1,6

17

2,0

0,21

-

0,08

-

-

3

6

0,06

60

16

3,0

Tabulka č. 10 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Apeú ? Brazílie ? vrchní, úzká část řeky na východ od Belém ještě před městem Castanha.

Odběr dne: 23.11.1996

Čas odběru: 11:15

Pohyb vody: Rychlý průtok

Hloubka vody: Max. 50 cm

Dno: -

Barva vody: Zakalená a nazelenalá od vegetace.

Povrchová teplota: 28,9 oC

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík ( O2 ) mg/l

5,97

18

-

0,07

0,2

0,16

1,5

0,6

0,59

0,33

0,37

0,005

0,02

0,02

0,6

2,3

1,2

0,04

6,1

5,4

1,4

Tabulka č. 11 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Cuiabá ? proti proudu ? město Cuiabá

Odběr dne: 7.11.1996

Čas odběru:17:00

Pohyb vody: pomalý tok

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: zakalená od sedimentu

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

7,03

78

-

0,65

1,8

0,78

1,7

1,6

8,3

2,9

0,17

0,002

méně než 0,02

ménš než 0,02

1,9

1,0

4,1

0,08

40

-

6,8

1,7

Tabulka č. 12 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Horní Rio Negro ? písčité peřeje proti městu Sao Gabriel da Cachoeira.

Odběr dne: 17.10.1986

Čas odběru:6:45

Stav vody: rychlý tok

Hloubka vody: 150 cm ?klesající hloubka

Dno: -

Barva vody: temná ?v barvě silného čaje.

Teplota vody: 27,1 oC.

Teplota vzduchu: 26,0 oC

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík ( O2) mg/l

6,22

7,24

4,42

15

méně než 0,05

0,02

0,1

0,003

0,11

0,056

0,16

méně než 0,02

0,08

méně než 0,02

méně než 1

méně než 3

7

0,06

1

321

Tabulka č. 13 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru:

Rio Nanai ? blízko Santa Clara, Iquitos/ Peru

Odběr dne: 11.3. 1987

Čas odběru:14:15

Pohyb vody: pomalý tok

Hloubka vody: není ustálená

Dno: -

Barva vody: světle čajově zabarvená

Teplota vody:-

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

5,26

6

-

0,05

0,14

0,06

2,5

0,55

0,27

0,083

0,36

0,013

0,02

-

-

2

3

0,04

2

-

11

2,8

Tabulka č. 14 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Trombetas nad Oriximiná.

Odběr dne: 25.10.1985

Čas odběru: 14:50

Pohyb vody: Močál u hlavního toku

Hloubka vody: Proměnlivá

Dno: -

Barva vody: Zabarvení čaje. Teplota vody: 25.10. 14:50, 31 oC, 26.10 5:20, 30 oC,.

pH 25.10 ,14:15 5,0

pH 26.10, 5:20 5,6

Vodivost(31oC ) 18 uS.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

20

-

0,40

1,1

0,1

-

-

0,29

0,21

0,33

-

0,05

0,06

-

2

3

0,05

24

-

26

Tabulka č. 15 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Tmavé vody v deltě řeky Rio Urubú nedaleko ostrova Silves island.

Odběr dne: 12.10.1986

Čas odběru: 14:00

Pohyb vody: Mírný.

Hloubka vody: Různá, není však hluboká.

Dno: -

Barva vody: Tmavá do barvy čaje.

Teplota vody u zdroje : 31,6 oC.

Teplota vzduchu u zdroje: 32,5 oC.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,42

6,2 (elect.)

16

méně než 0,05

0,16

0,5

0,3

-

-

0,67

0,28

0,03

méně než 0,02

0,07

méně než 0,02

méně než 1

3

8

0,05

10

324

Tabulka č. 16 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Francouzská Guayana, jarní vody v lokalitěCrique Macouria

u města stejného jména.

Odběr dne: 12.8.1989

Čas odběru: 11:00

Pohyb vody: Pomalý.

Hloubka vody: 0,2-1 m.

Dno: -

Barva vody: Jantarově zabarvená.

Teplota vody: 26 oC

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

5,6

20

-

0,05

0,14

0,14

2,6

0,31

0,26

0,44

1,5

0,005

0,02

méně než 0,02

méně než 1

4

méně než 1

0,11

3

14

3,5

Tabulka č. 17 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Lago Manacapurú, nejnižší v tomto jezerním řetězci.

Odběr dne: 3.10.1986

Čas odběru: 7:00

Pohyb vody: Velmi pomalý (loudavý).

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Světle hnědě zabarvená.

Teplota vody:

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

40

-

0,26

0,7

0,5

-

-

2,9

0,53

0,15

méně než 0,02

0,07

méně než 0,02

1

3

9

0,09

16

325

Tabulka č. 18 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Horní tok Rio Juruá

Odběr dne: 16.11.1996

Čas odběru:10:00

Pohyb vody: Rychlý tok.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Světlá voda od sedimentů.

Teplota vody na povrchu: 26,3 oC

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,91

65

-

0,64

1,8

1,5

2,6

2,5

8,4

1,3

0,95

0,014

0,13

méně než 0,02

1,2

0,2

2,5

0,23

39

30

7,6

Tabulka č. 19 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Madre de Dios, dolní tok ve městě Puerto Maldonado, ještě na teritoriu Bolivie.

Odběr dne: 11.11.1996

Čas odběru:11:00

Pohyb vody: Velmi pomalý.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Při pohledu z výšky je nazelenalá.

Teplota vody na povrchu: 28,6 oC

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,65

77

-

0,70

2,0

1,4

5,6

2,3

6,2

2,4

0,04

0,005

1,3

0,58

méně než 0,3

0,3

3,3

0,11

43

-

15

3,8

Tabulka č. 20 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Maoá ? přibližně 25 km od Cruzeiro do Sul a přibližně 20km od ústí Rio Juruá

Odběr dne: 15.11.1996

Čas odběru: 10:00

Pohyb vody: Hlavní řeka má silný proud.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Voda je slabě čajově zabarvená.

Porvchová teplota vody: 26,2 oC

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,6

28

-

0,28

0,78

0,28

1,4

1,2

2,9

0,66

1,0

0,006

0,02

méně než 0,02

0,5

0,2

0,9

0,11

14,6

-

31

7,9

Tabulka č. 21 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio apónguao- počátek přítoku Rio Caroni stejně jako Rio Cuyuni ? rozlité, Venezuela, plochy.

Odběr dne: 11.2.1991

Čas odběru: 10:00

Pohyb vody: Rychlý tok.

Hloubka vody: Různá.

Dno: -

Barva vody: Zabarvení čaje.

Teplota vody: -

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,39

9

-

0,09

0,25

-

0,8

0,6

méně než 0,1

méně než 0,1

0,19

0,002

0,03

méně než 0,02

méně než 0,1

0,25

méně než 0,1

méně než 0,04

5

-

4,6

4,6

Tabulka č. 22 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Ostrov Archipelago v dolejší části řeky Rio Negro ? laguna.

Odběr dne: 24.9. 1986.

Čas odběru: 18:10

Pohyb vody: Velmi pomalý tok.

Hloubka vody: 5-6 m.

Dno: -

Barva vody: Čajově hnědá.

Teplota vody:

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

5,82

11

-

0,1

0,3

0,1

-

-

0,46

0,20

0,22

0,02

0,06

méně než 0,02

méně než 1

3

8

méně než 0,04

6

-

319

Tabulka č. 23 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Parnaíba, Piauí ?Barazílie

Odběr dne: 26.11.1996

Čas odběru: 10:30

Pohyb vody: Uprostřed řeky je velmi silný proud, na okrajích a rozplaveninách slabý.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Hnědě zakalená voda, v okolí špinavá.

Teplota vody: Na povrchu v proudu 28,4 oC, u břehu 29,3 oC.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,58

32

-

0,27

0,76

0,59

1,5

1,2

2,61

1,0

0,41

0,008

0,05

méně než 0,02

0,3

1,4

0,9

0,06

16,5

-

5,2

1,3

Tabulka č. 24 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Candeias blízko Porto Velho ? Rondonia(Brazílie).

Odběr dne: 10.11.1996

Čas odběru:10:30

Pohyb vody: Rychlý proud.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Při pohledu z hora je voda zelená a špinavá.

Povrchová teplota vody: 26,9 oC

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,76

15

-

0,12

0,34

0,17

0,66

1,5

0,81

0,23

0,17

0,03

méně než 0,02

méně než 0,02

0,4

0,3

0,4

méně než0,04

7,3

6,9

Tabulka č. 25 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Xicanga blízko města Humaitá Amazon ?Brazílie.

Odběr dne: 9.11.1996

Čas odběru: 13:30

Pohyb vody: Blízko břehů je slabý proud.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Po srážkách je voda slabě zabarvená.

Teplota vody na povrchu: 28,9 oC

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

5,92

17

-

0,11

0,31

0,23

0,7

1,3

0,72

0,56

0,58

-

méně než 0,02

méně než 0,02

2,7

0,6

0,3

méně než 0,04

6,7

-

15

3,8

Tabulka č. 26 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Branco (horní část)

Odběr dne: 6.10.1986

Čas odběru: 7:00

Pohyb vody: Stálý (rychlý) proud.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Mírně zakalená od sedimentů.

Teplota vody:

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,30

23

0,26

0,7

0,4

-

-

1,5

0,7

0,12

méně než 0,02

0,06

méně než 0,02

méně než 1

méně než 3

8

0,06

16

-

321

Tabulka č. 27 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Paraguai, Mato Grosso (Brazílie).

Odběr dne: 7.11.1996

Čas odběru: 13:10

Pohyb vody: Pomalý proud.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Špinavá, v barvě čaje a zakalená pískem.

Teplota vody:

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,84

39

-

0,31

0,87

0,78

1,5

2,7

3,1

1,5

0,60

0,004

méně než 0,02

méně než 0,02

3,1

1,1

1,0

0,08

19

-

13

3,3

Tabulka č. 28 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Totantis, halvní řeka, nahoru po řece Cametá(Tassaisaú) ? po proudu k přehradě.

Odběr dne: 25.6.1986.

Čas odběru: 9:30

Pohyb vody: Pomalý ale né líný.

Hloubka vody: -

Dno: -

Barva vody: Mírně zakalená.

Teplota vody:

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

Uhličitany (CO3 2-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,6

40

-

0,35

1,0

0,8

-

-

3,6

1,2

1,28

0,17

0,08

0,09

2

4

11

0,11

21

-

16

Tabulka č. 29 Stanoveno Rozbor na mís Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Tapajós, nad městem Santarém, Pará (Brazílie).

Odběr dne: 21.11.1996

Čas odběru: 9:15

Pohyb vody: Podle hlavního toku.

Hloubka vody: -

Barva vody: Zakalená v průhledu zeleně zabarvená

Teplota vody: Na povrchu 26,8 oC.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,49

22

-

0,17

0,48

0,36

1,0

1,0

1,60

0,57

0,047

méně než 0,002

0,05

méně než 0,02

0,6

0,8

0,6

méně než 0,04

10,4

6,5

1,6

Tabulka č. 30 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Cunaviche, Venezuela.

Odběr dne: 19.2.1991

Čas odběru:11:00

Pohyb vody: Pomalý-líný.

Hloubka vody:

1-2m.

Dno:

Barva vody: Slabě hnědá a z výšky třpytivě zelená.

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

6,79

40

méně než 0,05

0,38

1,1

0,8

1,8

1,5

3,4

1,2

0,14

0,049

0,11

méně než 0,02

méně než 0,1

0,60

0,85

0,04

23

21

5,3

Tabulka č. 31 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Rio Tapajóz, spodní tok

(Sioli 1935)

Odběr dne:

Čas odběru:

Pohyb vody: Pomalý-líný.

Hloubka vody: Dno:

Barva vody:

Teplota vody:

pH

El.konduktivita (25oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

Vápník (Ca2+) mg/l

Hořčík (Mg2+) mg/l

Celkové železo ( Fe2+/3+) mg/l

Mangan (Mn 2+) mg/l

Amoniak (NH4+) mg/l

Dusitany (NO2-) mg/l

Dusičnany (NO3-) mg/l

Chloridy (Cl-) mg/l

Sírany (SO4 2+) mg/l

Celkový fosfor ( PO4 3-) mg/l

Hydrogenuhličitany (HCO3-) mg/l

CHSK Mn mg/l

Kyslík (O2) mg/l

9,4-6,6

0,2 ? 0,33

0,31 ? 0,82

0,34

Tabulka č. 32 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Amazonka ? spodní tok u Santa Rém (Sioli 1955)

Odběr dne:

Čas odběru:

Pohyb vody:

Hloubka vody: Dno:

Barva vody: Teplota vody:

pH

El.konduktivita (25 oC) uS/cm

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody o N

Celková tvrdost vody o N

6,6-6,9

40-80

0,56-1,1

0,65-1,27

0,5-1,2

0-0,5

0,32

0-3

Tabulka č. 33 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Potok Sangmelin ? Kamerun ?AFRIKA pH

El.konduktivita (25 oC) mS/m

KNK do pH 8.2 mmol/l

KNK do pH 4,3 mmol/l

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

5,6

0,62

0,62

Tabulka č. 34 Stanoveno Rozbor na místě Laboratorní rozbor
Místo odběru: Jezero Tanganjika ?Afrika. pH

El.konduktivita (25 o C) mS/m

Uhličitanová tvrdost vody oN

Celková tvrdost vody oN

Sodík ( Na+) mg/l

Draslík (K+) mg/l

8,8-9,2

10 -18

11,5 – 12

57

3,5

Tabulka č. 35 – Složení vody v jezeře Malawi ? Talling I.F, a Talling I.B.

Stanovaení Hodnaota
pH 20 oC 7,7-8,5
vodivost uS při 20 oC 210-220
KNK ? celková alkalita mval/l (hydrogenuhličitany+uhličitany) 2,36
CM ? celková tvrdost vody o N 3,9
Sodík Na+ mg/l 21,0
Draslík K+ mg/l 6,4
Vápník Ca 2+ mg/l 19,8
Hořčík Mg2+ mg/l 4,7
Chloridy Cl- mg/l 4,3
Sírany SO42- 5,0

Tabulka č. 36 – Složení vody v jezeře Tanganjika ( Talling I.F, a Talling I.B., Korthaus, Staeck, Scheurman).

Stanovení Hodnota
pH 8,8 ? 9,1
CM ? celková tvrdost oN 6-11,2
KNK oN 16,5-18,5

Tabulka č. 37

Halančíci

Argentinské biotopy :

?Punta Lara?

města La Plata

Otamendi

Při odběru

Otamendi

laboratoř

Odvodňovací kanál u Otamendi
Zabarvení vody světle šedožluté čajové žádné
Usazeniny ve vodě vločková ?nahnědlá vločková ?tmavě nahnědlá žádné
pH 6,8-7,0 7,3-7,4 7,4 7,0
Vodivost uS/cm 380 - 1150 408
Celková tvrdost oN 2,2 1,5 1,1 3,9
Ca+ Mg ? HCO3 KNK oN 2,2 1,5-2,0 1,1 3,9
Ca+Mg -SO4 oN 0 0 0 0
N-NO2- mg/l 0 0,02-0,03 0,049 0,0
N-NO3- mg/l 0,0 0,0 0,0 7,5
N-NH4- mg/l 0,3 - 5,2 0,7
P-PO4 ? mg/l 2,0 - 0,6 0,9
Chloridy mg/l 24,1 - 61,7 48,8
Oxidovatelnost KMnO4 mg/l 144 - 492 48
Fe2+ mg/l 0,4 - 1,5 0,2
Mn2+ mg/l 0,0 - 0,5 0,0
Ca2+ mg/l - - - 16
Mg2+ mg/l - - - 7,3

Podle : Dr.K.H. Lullinga ? pracovníka Ichtyologického oddělení Zoologického ústavu a muzea A.Koeniga v Bonu z díla ( Uber einige argentinische Cynolebias-Arten und Biotop, Zoologischer Anzelger 198, 1977, 149-166) .

Nalezené druhy ryb : halančíci z rodu Cynolebias – vějířovky žluté Cinolebias elongatus Steindachner, 1881, C.Bellottii Steindachner, 1881, C. nigripinnis Regan, 1912, C nonoiuliensis Taberner, F.Santos et Castelli,1974, C. nonoiuliensis Taberner, Fernandez Santos et Castelli, 1974, C. gibberousus, C. spinifer, C.holmbergi, Cirregularis a další. Průměrná teplota vzduchu v období dešťů 9,5 oC. Průměrná teplota vzduchu v suchém období roku je v rozpětí 18,4-22,5 oC s minimem 11,2 oC a maximem 29,8 oC. Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje mezi 66 až 78 %. Vzorky byly odebrány v říjnu za max. stavu vody. Rozbor z ?Otemendii? je koncem října ? počátek vysychání vody ? o tom svědčí i zvýšené koncentrace chloridů, amoniaku , fosfátů ale i iontů vápníku, hořčíku a suspendovaných látek z rozkladu odumírajících, organických zbytků. Za nejvyššího stavu vody se zde můžeme setkat i doprovodnými druhy ryb : Živorodky Jenynsia lineata, Cnesterodon decemmaculatus (živorodka desetiskvrnná), panceřníčci Corydoras paleatus a Callichthys callichthys, sumci z rodu Rhamidia, Cichlidy Geophagus brasiliensis a dále rostinožravé a detritožravé characidy Curimata gilberti, Astyanax fasciatus a Cheirodon interruptus. V období vysychání se doprovodné druhy ryb snaží opustit kanály a vrátit se do periodických vod.

Vysvětlivky:

(-) nestanoveno

Ca+ Mg – HCO3 KNK oN = ?uhličitanová tvrdost vody tj. Ca+Mg ve formě hydrogenuhličitanů.

Ca+Mg -SO4 oN = ?neuhličitanová tvrdost vody tj. Ca+Mg ve formě síranů resp. chloridů.

Oxidovatelnost KMnO4 = obsah oxidovatelných látek organického původu.

KNK 8.2 , 4.3 = Je Kyselinová Neutralizační Kapacita vody = množství odměrného roztoku kyseliny (HCL), které je zapotřebí k neutralizaci alkalicky reagujících látek přítomných ve vodě do pH 8,2 resp. do pH 4,2. Toho lze dosáhnout použitím acidobasických indikátorů.

CHSK Mn - hmotnostní koncentrace kyslíku ekvivalentní množství manganistanu draselného KmnO4 , který byl spotřebován při titraci vzorku vody po oxidaci organických látek = čím vyšší je hodnota CHSK, tím vyšší je obsah organických látek ve vodě.

Stránky jsou ve výstavbě.